Stegemans Horse hotel och country Lodge

Hästhotell

Trevligt Hästhotell när E4:an finns i Ljungby.

Country Lodge

Lantgård eller Country Lodge

Gården Össjö Östergård är vackert beläget ca 10 km utanför Ljungby. Vi har 178 hektar bete och åkermark samt sjöar och arrendera ca 60 hektar åker och betesmark.